Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach ...Iz 49,15-16

Strona główna » Aktualności

Apel Jasnogórski

 Akcja Katolicka Diecezji łowickiej podejmuje modlitwę Apelem Jasnogórskim za pokój na Świecie, za pośrednictwem Apelu jasnogórskiego łączymy sie ze wszystkimi Polakami na Świecie w modlitwie i duchowej łączności z kaplicą Cudownego Obrazu naszej ukochanej Matki.

                                    Apel do wszystkich członków DIAK

  Proszą o  odpowiedzialność za przynależność do Stowarzyszenia DIAK Łowicz i odpowiedź 

         na podjętą incjatywę przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce.

Komentarze (0) 02-2017

Róża Jana Pawła II

Akcja Katolicka Diecezji łowickiej zaprasza chętnych do modlitwy różańcowej – włączenia się do  „RÓŻY RÓŻACOWEJ”.

Razem, nieustanną modlitwą chcemy dziękować Panu za Świętego Jana Pawła II i Jego dzieło, jakie nam zostawił.

 Włączający się otrzymują stałą tajemnicę różańcową i różaniec tworząc w ten sposób wielką RODZINĘ MODLITEWNĄ. Jest nas już ok. 800 osób w kraju i poza.                            Różaniec i tajemnicę błogosławi nam najbliższy Świadek życia św. Jana Pawła,                                      Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Kontakt: Elżbieta Jóźwicka

691630507

 

 

Komentarze (0) 02-2017

Kierunki działania Akcji KAtolickiej 2017 r.

Kierunki działania AK w Polsce i Kalendarium na 2017 rok

IDŹCIE I GŁOŚCIE
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.
Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017.

 

WPROWADZENIE

W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpoczął realizację ostatniego etapu czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2013 / 2017 „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Naszej misji w Kościele kierunek wyznaczać będzie hasło i szczególna zachęta „Idźcie i głoście”. Od sakramentu chrztu świętego jesteśmy posłani, aby głosić Chrystusa i dzielić się otrzymaną wiarą. Jako ludzie ochrzczeni wszyscy zostaliśmy wezwani do apostolskiego zaangażowania. Idźcie i wy do mojej winnicy (Mt 20, 3-4) to wezwanie Pana Jezusa skierowane jest do każdego człowieka, który przychodzi na świat. (…) nie przyszliśmy no świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, (…) przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad, trwały ślad. Pójść drogami naszego Boga, który zaprasza nas, abyśmy byli politycznymi aktorami, ludźmi myślącymi, społecznymi animatorami – mówił papież Franciszek podczas czuwania modlitewnego w podkrakowskich Brzegach.

Hasło „Idźcie i głoście” jest zaproszeniem do wyjścia, do otwarcia się, do nowego spojrzenia i wyruszenia w drogę, do wykonania ruchu. Za św. Janem Pawłem II (1981 rok) potrzeba nam wykonać:

 - ruch w kierunku samego Boga żywego, który tak bardzo przybliżył się do człowieka,

- ruch w stronę własnego wnętrza, własnego serca i sumienia, które w spotkaniu z żywym Bogiem odsłania właściwą sobie głębię,

- ruch w stronę ludzi, naszych braci i sióstr, których Chrystus stawia na drodze życia naszego,

- ruch w stronę świata, który nieustannie oczekuje na objawienie się synów Bożych w nim.

W tym roku duszpasterskim naszymi przewodnikami będą Maryja i Św. Brat Albert a w naszej akcyjnej wspólnocie również Św. Jan Paweł II. Z nimi to podejmiemy realizację założeń kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017.

W naszej pracy korzystać będziemy przede wszystkim z materiałów formacyjnych na rok bieżący pod redakcją ks. prof. Tadeusza Borutki, Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Programów duszpasterskich dla poszczególnych diecezji na 2017 rok a w sposób niezmienny z nauczania Św. Jana Pawła II, szczególnie na temat świeckich w Kościele. Pogłębioną formację podejmiemy podczas międzydiecezjalnych rekolekcji dla Zarządów DIAK, w czterech miejscach Polski.

MARYJA

Rok 2017 to czas naznaczony obecnością Maryi w naszym polskim narodzie ale i całego świata. Najważniejszym wydarzeniem maryjnym dla Kościoła w Polsce będzie 300 lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. W łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy 300. lecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie (Brazylia) i 100. lecie objawień Matki Bożej w Fatimie (Portugalia).

Naród Polski w trudnych chwilach wielokrotnie zwyciężał z pomocą Maryi. Dlatego dziś zachęcamy do zgłębienia i upowszechnienia praktyki Apelu Jasnogórskiego, wieczornej modlitwy do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła. To jest źródło ufności na każdy czas – napisał 5 grudnia 2003 r. Św. Jan Paweł II. Stańmy do Apelu Jasnogórskiego jako wspólnoty POAK, zaprośmy innych a gdy nie będzie to możliwe módlmy się indywidualnie za pośrednictwem mediów np. TV Trwam.

Jako przygotowanie do ponowienia aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi, konsekwentnie praktykujmy nabożeństwa pierwszych sobót w naszych parafiach. Będzie to realizacja duchowego testamentu Św. Jana Pawła II, jaki nam pozostawiał, wskazując na fatimską drogę pierwszych sobót miesiąca.

W roku Jubileuszowym zapraszamy do szczególnie licznego udziału w Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Zaprośmy Maryję do swojego domu, rodziny i życia. Niech stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

ŚW. BRAT ALBERT

W ślad za zachętą polskich biskupów z okazji ogłoszonego w 100 rocznicę śmierci, roku Św. Brata Alberta, zainspirowani patronem czynnej miłości bliźniego, podejmijmy liczne działania, by ten czas stał się przedłużeniem i kontynuacją Jubileuszu Miłosierdzia oraz 1050-lecia Chrztu Polski. Przyjrzyjmy się bliżej osobie św. Brata Alberta ale też ukażmy tę postać szerzej. Podjęte inicjatywy i czyny miłosierdzia niech będą uwiarygodnieniem tego, co będziemy głosić.

ŚW. JAN PAWEŁ II

Trwa przygotowanie do ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Oczekując na decyzję Stolicy Apostolskiej, podejmijmy duchowe osobiste i wspólnotowe, szczególnie na poziomie naszych POAK przygotowanie do przyjęcia św. Jana Pawła II za naszego patrona. Podejmowane przygotowanie proponujemy zwieńczyć Triduum modlitewnym, bezpośrednio poprzedzającym dzień ustanowienia patrona, oczekiwany w dniu 22 października 2017 r.

Zapraszamy do włączenia się w nurt modlitwy różańcowej „Róż uwielbienia i wdzięczności Bogu za dar i osobę Św. Jana Pawła II”, zapoczątkowaną z okazji Jego kanonizacji i prowadzoną nadal przez DIAK Archidiecezji Krakowskiej. Każdemu zostaje przypisana na stałe jedna tajemnica. Imienne zgłoszenia złożone zostają jako dar ołtarza w Wawelskiej Księdze Różańcowej.

Podejmijmy w diecezjach wyraźne inicjatywy z okazji XVII Dnia Papieskiego, w jego pełnych czterech wymiarach. W bieżącym roku staje się on niejako „bramą”, poprzedzającą bezpośrednio nasze świętowanie, zaplanowane z udziałem licznej rzeszy Akcji Katolickiej w Warszawie. Polecajmy w modlitwach dobre przygotowanie tego wyjątkowego czasu, naszego akcyjnego oddania się Św. Janowi Pawłowi II.

ZAKOŃCZENIE

W tym roku w sposób szczególny słyszymy słowa Pana Jezusa, który mówi do nas „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16 15), „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Otwórzmy nasze serca na działanie Ducha Świętego. Kontynuujmy nasze przedsięwzięcia tożsame ze środowiskiem poszczególnych naszych diecezji, wychodźmy ze świadectwem i inicjatywami na zewnątrz naszych salek i świątyń. Pamiętajmy o nieustanej modlitwie i zapraszaniu do współpracy naszych kapłanów i polskiej młodzieży. Podejmijmy w diecezjach inicjatywy prowadzące do spotkania osób wywodzących się z KSM. Modlitwą obejmijmy naszą Ojczyznę oraz parlamentarzystów. Zachęceni słowami Św. Jana Pawła II wypowiedzianymi w 2003 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej do Rzymu Idźmy naprzód z nadzieją.

Króluj nam Chryste!

W imieniu
Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Snap11

Kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na 2017 rok

4-5 lutego, Warszawa, Rada KIAK
17-19 lutego, Rekolekcje dla Zarządów DIAK:
Białystok, Drohiczyn, Łomża, Olsztyn, Ełk, Elbląg, Płock, Warszawa, Warszawa- Praga.
Miejsce: Płock, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, Stary Rynek
24-26 lutego, Rekolekcje dla Zarządów DIAK:
Gdańsk, Pelplin, Szczecin, Koszalin, Poznań, Gniezno, Bydgoszcz, Włocławek, Toruń.
Miejsce: Toruń, Dom Pielgrzyma, ul. Św. Józefa 23
6-9 marca, Rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych,
spotkanie z Asystentem Krajowym
10-12 marca, Rekolekcje dla Zarządów DIAK:
Legnica, Wrocław, Świdnica, Kalisz, Gliwice, Katowice, Bielsko, Łódź, Częstochowa, Sosnowiec, Zielona Góra.
Miejsce: Kalisz, Wyższe Seminarium Duchowne, ul Złota 144
24-26 marca,  Rekolekcje dla Zarządów DIAK:
Lublin, Sandomierz, Siedlce, Przemyśl, Rzeszów, Zamość, Tarnów, Kraków, Kielce, Radom.
Miejsce: Busko-Zdrój, Dom rekolekcyjny, parafia Św. Brata Alberta, ul. Lipowa 1
13 maja, 100 Rocznica Objawień Fatimskich
6 czerwca, Zakopane, polskie Uroczystości 100 lat Objawień Fatimskich,
Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi
9-10 czerwca, Częstochowa, Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8 września, Częstochowa, 300 lat koronacji Cudownego Obrazu MB
14 września, Warszawa, zakończenie Pielgrzymki Biegowej do grobu bł. Ks. J. Popiełuszki
23 września, Poznań, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie
15 października, XVII Dzień Papieski
20-22 października, Warszawa, Rada KIAK, oczekiwane ustanowienie Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce
12 listopada, Warszawa, Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej
26 listopada, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Komentarze (0) 02-2017

Zarząd 05.01. 2017

Zebranie Żarządu DIAK w Dziekani Biskupiej  05.01.2017 o godzinie 15,00.

Zapraszam wszystkich członków Zarządu oraz wszystkich prezesów i delaegatów DIAK.

Prezes DIAK

Komentarze (0) 01-2017

Boże Narodzenie 2016.

   ""

 

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie najlepsze życzenia:

Zdrowych , spokojnych Świąt Bożego

Narodzenia. Pokoju w rodzinie, w Kraju

Niech Pokój zapanuje między nami.

Łączmy się w modlitwie za Ojczyznę i

Świat, aby Jezus narodził się w naszych

 sercach, opromieniał nas Miłością i Wiarą.

życzy Zarząd DIAK ŁOWICZ

 

Spotkanie opłatkowe odbędzie się 05.I.2017 r

w Dziekani Biskupiej o godź. 16,00.

Serdecznie zapraszamy.

Komentarze (0) 12-2016

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 7] Następna > Ostatni >>

Zanim zaczniesz narzekać zastanów się co możesz zrobić.
Narzekać jest łatwiej, robić coś - trudniej.
Narzekanie jest objawem wygody i lenistwa, robienie czegoś może być dowodem odwagi.

Czas, by być szczęśliwym jest teraz.
Miejsce, by być szczęśliwym jest tutaj.
Sposobem na poczucie się szczęśliwym jest uszczęśliwienie innych ludzi." R. Ingersoll

Głos przyjaciela leczy. Mówisz słowa miłości. Gdzie miłość tam trudnosci sa pokonane.

Na szybko:

księga gości

Takie jest życie

Twoje życie jest czystym darem i powinno opierać się na wdzięczności.
Jeśli coś Ci się nie podoba - zmień to. Jeśli nie możesz tego zmienić, zmień swoje podejście. Nie narzekaj.

Z czym kojarzy Ci się Akcja Katolicka?
z działalnością swieckich w Kościele
z hierarchią Kościoła
z niczym mi się nie kojarzy
wiem, że jest ale nic więcej